تعرفه ها

با سلام

شرح تعرفه ها به صورت زیر می باشد


عنوان
هزینه
درگاه غیر مستقیم
1 درصد
درگاه مستقیم
1 درصد
انتقال وجه داخلی
رایگان!